Kasulatan ng Sangla-tira

ALAMIN NG LAHAT SA PAMAMAGITAN NITO: Ang KASULATANG ito ay pinagkasunduan at isinagawa sa pagitan nina: PEDRO MENDOZA, nasa hustong gulang, may-asawa at nakatira sa No. 18 Zobel Roxas Street, San Antonio, Makati City na sa kasulatang ito ay tinaguriang NAGSANGLA; at BOY DE LA CRUZ, nasa hustong gulang, may asawa, at nakatira sa No. … Read more